Đến nay, nhiều nông dân ở huyện Trần Đề đã cải thiện được điều kiện sống nhờ tham gia vào HTX Bò sữa Evergrowth Sóc Trăng. Hiện nay, HTX đã giải quyết công ăn việc làm của hơn 2.000 hộ xã viên tương đương hơn 10.000 nhân khẩu tại Sóc Trăng.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *